Základní informace

 

 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

 

Konference je pokračováním úspěšných ročníků 2015 až 2017, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 i 2017 se jí zúčastnilo 246 posluchačů!

   

Cílem konference v roce 2018 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.   

 

Podstatná část dne bude v samostatném přednáškovém bloku věnována bezpečnostním tématům - šikana, kyberšikana, internetová bezpečnost a GDPR.

   

 
 
Termín:   24. 5. 2018, 9:00 - 16:30 hodin
 
  
Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
  
   
Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
  
  
Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)
 
  
Počet registrovaných k 19. 1. 2018:    87
registrovat se můžete ZDE

 

 

 

KRÁTCE Z ROČNÍKU 2017

  
 
Podívejte se na videoreportáž z průběhu konference v roce 2017
  
   
  
  
  
 
  
TISKOVÁ ZPRÁVA 4/2017
 
Již 21 skvělých odborníků máme v programu! Podívejte se na ně v sekci PROGRAM. Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti bezpečnosti. Jedinečné přednášky a debatní panely budou poukazovat na reálné případy. Jako je například brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016. Mladé dívce může zásah do soukromí prostřednictvím sociální sítě převrátit celý život. Zejména pokud tak učiní její spolužáci a přátelé. Dokázala se s tím vypořádat škola? A co na to policie? Dalo se tomu zabránit? Jak se k případu staví rodiče útočníků? Jednalo se o chybu systému nebo individuální selhání? Lze podobné události zabránit? O tom bude přednášet pan Marian Němec, BA(Hons), IT Security Consultant, AEC a.s. 
 
Také chceme být o krok napřed a připomenout posluchačům, že je třeba včas řešit novou úpravu ochrany osobních údajů. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nařízení má významný dopad na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k faktu, že v případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti na nové nařízení, mohou organizacím hrozit sankce až ve výši půl miliardy korun, je nezbytné se na účinnost nového nařízení v dostatečném předstihu připravit. Školy a školská zařízení všech typů jsou typickým povinným orgánem, protože v rámci svých agend zpracovávají množství osobních údajů, včetně citlivých… K tomu nám sdělí více informací Ing. Tomáš Kubínek, jednatel I3 Consultants s. r. o.
 
  
  
 
Záštita Středočeského kraje
Středočeský kraj současně Partnerským regionem konference
 
 
Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová převzala svoji záštitu nad Konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017, kterou dne 25. 5. 2017 v 9:00 hodin osobně zahájí.
  
Následovat bude 1. přednáškový blok Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017, který bude patřit Partnerskému regionu konference, kterým se pro rok 2017 stal právě Středočeský kraj.
  
Uslyšíte přednášky na téma Dobrá praxe ze Středočeského kraje a setkáte se zde např. s přednášejícími - panem Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, statutárním zástupcem hejtmanky a náměstkem hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje, Mgr. Martinem Kupkou, starostou města Líbeznice a náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví, Ing. Janem Slabým, starostou města Neveklov a mnoha dalšími, významnými představiteli Středočeského kraje i předními odborníky z oboru bezpečnosti.  
 
 
 
Šikana ve školách / Kyberšikana
  
Co je a co není šikana? Kde šikana vzniká a kde nevzniká?  Jak se jí dá čelit a jak se jí čelit nedá? Příklady dobré a špatné praxe. Školský ombudsman - bojovník se šikanou… O tom detailně pohovoří Václav Klaus ml., známý expert na oblast školství. Ve více než hodinovém panelu mu bude zdárně sekundovat např. Tibor A. Brečka, psychoterapeut, který se mimo jiné zabývá problematikou psychologie katastrof a mimořádných událostí, krizové komunikace a komunikace rizika, forenzní psychologie a etikou.
 
S brutálním případem kyberšikany v české škole z roku 2016 nás seznámí pan Marian Němec, IT Security Consultant společnosti AEC a.s.
 
  
  
Asociace bezpečná škola na Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017
 
 
Pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti je posláním  Asociace Bezpečná škola. Sjednocuje kompletní metodiku a její snahou je sjednotit přístup v rámci celé České republiky. Školská zařízení, která budou chtít s Asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc a vedení.
 
Více o Asociaci čtěte ZDE.
 
 
 
 

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02 - fotoNTK, malé rozlišení.jpg
  
   
    
   
CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ
 
   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média
  
 
   
 
HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, ASOCIACE KRAJŮ ČR, MINISTERSTVA VNITRA ČR, POLICIE ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
 
    
 
 
  

Kontakt: Mascotte s.r.o.

  

Koordinátor projektu:

Ing. Denisa Čermáková  I  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  I  Tel: 723 325 789

nebo info@mascotte.cz  I  Tel.: 777 700 205

 

www.bezpecnaskola2018.cz

 

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

PARTNEŘI V ROCE 2017

Záštita:

MVCR Asociace kraju CR Stredocesky kraj logo SMO CR CSI

Partnerský region:

Stredocesky kraj logo

Zlatý partner:

Asociace Bezpecna skola Siemens logo

Stříbrní partneři:

EFG Omnilink services logo Securitas

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: