Základní informace

 

 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

 

je již minulostí.

 

Byla pokračováním úspěšných ročníků 2015 až 2017, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 i 2017 se jí zúčastnilo 246 posluchačů.

Podle všech ukazatelů a ohlasů na letošní ročník je zřejmé, že patřil k těm nejvíce povedeným, alespoň co se ohlasů a pochvalných vyjádření týká. Zúčastnilo se jí 197 posluchačů a 26! přednášejících. Právě tento vysoký počet aktivních speakrů byl možná rozhodujícím faktorem ve velmi pozitivním hodnocení konference, pestrosti témat a dynamice celého dne.

   

Cílem konference v roce 2018 bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy s bezpečnostními normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi, kterým se věnoval celý dopolední blok přednášek.  

  

Odpolední, tedy podstatnou část dne jsme věnovali bezpečnostním tématům - kyberšikana a riziková virtuální komunikace (internetová bezpečnost) a také vzdělávání pedagogů.

 

  

NAPSALI O NÁS
  
 
 

Rád bych poděkoval za uspořádání Konference Bezpečná škola 2018. Realizační tým odvedl skvělou práci. Konference se těšila zasloužené pozornosti a věřím, že v rámci příštího ročníku kontinuálně naváže na předchozí úspěchy. Chtěl bych ocenit zejména koncepci konference, která v rychlých ochutnávkách krátkých prezentací umožňuje představit širší spektrum přednášejících a problematik, jež prezentují. Průběh konference tím získal na dynamickém pojetí. Pochvalnou zmínku pak zaslouží i zázemí konference a možnost občerstvení, které jistě přispěly ke spokojenosti všech účastníků.

 

PhDr. Ladislav Spurný

koordinátor primární prevence Olomouckého kraje

 

 
"Gratuluji k dalšímu úspěšně odvedenému ročníku konference. A pevně věřím, že zájem škol o bezpečnost (zejména Minist. školství) bude jen stoupat."
  
Kamil Virág, senior konzultant IS/ICT
platforma KyBez
GORDIC spol. s r.o.
 
  
"Děkuji za spolupráci a profesionální organizaci konference."
  
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Fire Rescue Service of South Bohemia
 
  
"Ještě jednou moc děkuji celému organizačnímu týmu za uspořádání dané konference.
S úctou a přáním hezkých dní,"
  
Mgr. et Mgr. Lucie Kosová
referentka oddělení sociálně – právní ochrany dětí kurátor pro děti a mládež Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Kyjov 
 
 
"Dovolte mi i nám vyjádřit poděkování Vám i celému realizačnímu týmu za organizaci této významné akce - BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 -, která svým významem (dosud však v mnoha ohledech některými státními orgány ještě ne dostatečně doceněným) přesahuje rámec, v němž jste ji organizovali.
 
Z mého pohledu, jakož i z pohledu kolegů i majitele Obchodní skupiny společností WAKKENHAT účast na konferenci, a to jak přítomností v sále (vyslechnutí příspěvků přednášejících), tak také i v předsálí, prostřednictvím stánku a prezentace portfolia činností Obchodní skupiny společností WAKKENHAT, byla velice prospěšná a podnětná pro rozšíření nabídky společnosti.
 
... Ještě jednou děkujeme za organizaci akce BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 a již se těšíme na příští ročník, jehož bychom se rádi aktivně účastnili i v rámci přednášek a prezentací.
 
S pozdravem za tým Obchodní skupiny společností WAKKENHAT a přáním hodně úspěchů ve Vaší činnosti."
 
PhDr. Hendrich Breuer
obchodní skupina společností WAKKENHAT
  
  
"... ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsem se zúčastnil konference Bezpečná škola v NTK Praha. Chtěl jsem vyjádřit ještě takto osobně pochvalu organizátorům. Většina příspěvků byla velmi zajímavá - měl jsem skutečně problém vybrat ty tři nej..., jak se po nás chtělo v hodnotícím dotazníku..."
 
Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy
Základní škola a Mateřská škola Kladno - Kročehlavy
 
  
"Naši první zkušenost na akci tohoto typu hodnotíme pozitivně, trochu by jsme příště koncipovali naši prezentaci jinak. Jsme skutečně rádi, že jste nás oslovili a přizvali k účasti."
 
Ing. Martin Bláha, obchodní ředitel
AS Parking s.r.o.
 
 
    
  
Celý PROGRAM
  
    
 
Seznam VYSTAVOVATELŮ
 
   
 
Termín:   24. 5. 2018, 9:00 - 16:30 hodin
 
  
Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
  
   
Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
  
  
Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)
 
  
Počet registrovaných k 24. 5. 2018:    197

 

  

Pro členy Svazu měst a obcí České republiky poskytujeme počínaje dnem 12. 2. 2018 slevu 25% z běžné ceny registračního poplatku.
V případě, že jste zástupcem MÚ, OÚ...apod., který je členem SMO ČR, zaregistrujte se prosím řádně na našem on-line registračním formuláři - http://www.bezpecnaskola2018.cz/registrace.html + pošlete nám současně e-mail na info@mascotte.cz, že jste členy SMO ČR. My Vám tuto skutečnost potvrdíme a pošleme předpis pro Vaši zvýhodněnou platbu  (jedna osoba - zam. MÚ, OÚ = á 1.050,- Kč + 21% DPH = 1.270,50 Kč).

 

 

 

 

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02 - fotoNTK, malé rozlišení.jpg
  
   
    
   
CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ
 
   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média
  
 
   
 
HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, ASOCIACE KRAJŮ ČR, MINISTERSTVA VNITRA ČR, POLICIE ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
 
    
 
 
  

Kontakt: Mascotte s.r.o.

  

Koordinátor projektu:

Ing. Denisa Čermáková  I  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  I  Tel: 723 325 789

nebo info@mascotte.cz  I  Tel.: 777 700 205

 

www.bezpecnaskola2018.cz

 

Bezpečná společnost 2018

  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj, Vysoká škola evropských a regionálních studií ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků si vás dovolují pozvat na konferenci s mezinárodní účastí, pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Bartoška.
 
Termín konání: 28. - 29. listopadu 2018
  
Místo konání:   MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.)

 

  
 

MALÁ OCHUTNÁVKA PROGRAMU Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 A PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH …

  
Intenzivně komunikujeme s TOP domácími, ale i zahraničními odborníky a s radostí Vám budeme postupně odkrývat jednotlivé mluvčí našeho velmi nabitého programu. Tedy kdo se nám objeví v panelu RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE? Budou to například…
 
   
 
Na Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 nakoukneme i do světa oblíbených youtuberů
  
  
Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby. V panelu RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE nakoukneme i do světa oblíbených youtuberů.
 
S jakými problémy se potýká Julia Helena Szymanská z AVASTU, která se spolu se známým českým youtuberem Jirkou Králem podílí na vzdělávacím projektu pro školní děti Buď safe online? Více napoví krátké shrnutí níže.
„Často potkávám holky nebo kluky přesvědčené o tom, že jsem si s nimi psal a domlouval schůzku, ale ve skutečnosti to byl bohužel falešný profil, kterému na sebe prozradili spoustu soukromých informací nebo si dokonce domluvili osobní schůzku,“ popsal známý youtuber Jirka Král svoje pravidelně se opakující zkušenosti. I to byl jeden z důvodů, proč začal uvažovat, jak pomoct dětem rozlišovat, co je na síti dobré a špatné. „Sám mám vlastní zkušenost s ukradeným profilem, a proto jsem rád, že jsem se spojil právě s experty z Avastu, kteří měli stejný cíl - vzdělávat děti o bezpečnosti na internetu, předávat jim své zkušenosti a předcházet rizikovým situacím v online prostředí.“ A tak vznikla iniciativa Buď safe online. 
  
S Jirkou a experty z Avastu se v rámci projektu Buď safe online můžete potkat v následujících 14 měsících na 14 českých a moravských základních školách. Na webu www.budsafeonline.cz pak najdou učitelé, rodiče i děti sérii videí, které vysvětlují, na co si dát ne internetu pozor, jak si nenechat hacknout e-mail, neztratit svá data, nezavirovat počítač, nebo co nepsat na Facebook a mnoho dalšího.
Zapište si do kalendáře:
 
 
  
 
Projekt Kraje pro bezpečný internet – Ing. Lucie Časarová
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovníci, policisté a senioři. V rámci projektu vznikly e-learningové lekce pro jednotlivé cílové skupiny. Ty jsou volně dostupné na www.kpbi.cz. Pro cílovou skupinu senioři a dětí a mládež byla připravena krátká videa. Dále v rámci projektu probíhají prezenční semináře. Lucie Časarová působí od roku 2011 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, kde koordinuje pracovní skupinu elektronické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů spojených s touto problematikou (e-bezpečná škola, Vysočina bezpečně online, apod.). V rámci Kompetenčního centra pro informatiku připravuje semináře a školení pro informatiky v Kraji Vysočina. Od roku 2016 působí jako vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet.  
 
  
  
 
„Zdravá škola“, aneb jak chytré technologie hlídají prostředí
 
 
Jiří Konečný, ředitel společnosti ELKO EP s.r.o. půjde v současné době velmi trendy ekologickou cestou a to s tématem „Zdravá škola“, aneb jak chytré technologie hlídají prostředí. Jiří Konečný začal podnikat v elektrotechnickém oboru už v roce 1993 v garáži svého otce. Prvním výrobkem byla spínací jednotka pro elektrické vytápění. Dnes jeho firma ELKO EP vyvíjí a vyrábí přes 200 druhů relé, chytré elektroinstalace od bytu až po velké komerční či průmyslové budovy a zařízení pro internet věcí (IoT). Firma má aktuálně 16 poboček po celém světě a exportuje do více než sedmdesáti zemí. Nejen proto se stal Jiří Konečný roce 2004 Podnikatelem roku a v roce 2015 získal titul Vizionář roku. 
 
 
  
 
„Není nám lhostejná bezpečnost na internetu“ – Václav Koudele, Microsoft
 
Studie Microsoftu: Oběti útoků na internetu často své útočníky znají!
  
 
Podle výsledků nejnovější Studie slušného chování na internetu, kterou si nechala vypracovat společnost Microsoft, se online prostředí a interakce uživatelů na internetu kultivuje a odpověď na online rizika zlepšuje. Přesto má stále více než polovina respondentů osobní zkušenost s nebezpečím na internetu. Více než třetina (36 %) obětí útoků na internetu přiznává, že útočníka osobně znají. Často je to člen rodiny nebo patří k okruhu jejich přátel či známých. Mezi nejčastěji zmiňovaná rizika v online prostředí patří nevyžádaný kontakt (41 %), následovaný poplašnými zprávami a podvodnými emaily (27 %). Až třetina respondentů pak zažila sexuální obtěžování online. Následky negativního zážitku na internetu přitom mohou vážně ovlivnit život napadeného: 4 z 10 postižených ztratili v této souvislosti důvěru v kontakt v digitálním prostředí, každý třetí pak v reálném světě. Studii vydává Microsoft na Den bezpečnějšího internetu.
  
„I nadále se ukazuje, jak je důležité upozorňovat na možná nebezpečí na internetu a nabízet i rady a tipy, jak rizikům předcházet. Díky osvětě se zvýšilo povědomí o tom, jak se útokům na internetu bránit a kde hledat pomoc, celosvětově ze 37 na 45 %. Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou v online prostředí číhat zejména na děti a mládež, proto je Microsoft tradičním partnerem projektu Kraje pro bezpečnější internet, který ročně seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25.000 dětí ze všech regionů České republiky,"
   
uvádí Václav Koudele z Microsoftu, který bude patřit mezi hlavní mluvčí odpoledního panelu RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE.
 
  
Studie slušného chování na internetu zjišťovala postoje a vnímání  bezpečnosti a interakcí na internetu u respondentů ve věku 13-17 a 18-74 let ve 23 zemích světa. Podrobné výsledky v angličtině naleznete zde. Další novinky z Microsoftu najdete na newscentru.
 
  
 
Martin Kožíšek, Seznam.cz - manažer pro internetovou bezpečnost
 
Ve společnosti Seznam.cz pracuje od roku 2006. Jako produktový manažer měl na starosti sociální sítě Lidé.cz, Spolužáci.cz a Hry.cz. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možné hrozby, které jim hrozí. V roce 2008 stál u vzniku projektu Seznam se bezpečně!, který je určen dětem ve věku 13-16 let a zaměřuje se na rizika sociálních sítí, seznamování či dětskou prostituci. Od roku 2012 působí na pozici manažera pro internetovou bezpečnost, kde má na starosti koordinaci a řízení projektů v oblasti bezpečnosti všemi službami společnosti a vzdělávání uživatelů.
 
 
 
PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže Oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje
  
Po studiích na Filozofické a následně i Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se po několikaletém zaměstnání v žurnalistice definitivně etabloval v úřední sféře, kde se profiloval na práci s problémovou mládeží. Posléze se stal krajským primární prevence Olomouckého kraje. Řadu let působí i jako přednášející této specializace v oblasti veřejné správy, projektové přípravy mediální komunikace. Je ženatý, má dvě děti a vášnivě se věnuje závodnímu šachu.
 
  
  

TISKOVÁ ZPRÁVA - ÚNOR 2018 

 

Bezpečnostní trh nabízí neskutečné množství informací a obyčejný smrtelník nemá šanci všechny důležité novinky a změny sledovat. 
Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 Vám v jednom uceleném dni přinese konkrétní příklady z praxe, včetně přímých kontaktů na různé způsoby řešení. Nabídne Vám vydatné menu inspirací a praktických rad.

 

Celá tisková zpráva a více o programu ZDE

   

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Záštita:

MVCR SMO CR CSI

Zlatý partner:

Asociace_bezpecna_skola_logo Siemens logo

Stříbrní partneři:

Check Point Software Technologies I3_Consultants Inels logo Omnilink services logo

Partner:

Bezpečnostně technologický klastr,

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: